Αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας

Στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι μία από τις κύριες αιτίες τύφλωσης σε παιδιά.

Το 65% των νεογνών κάτω των 1250 gr βάρους σώματος κατά την γέννηση θα παρουσιάσουν την πάθηση αυτή.

Εκτός από την περίπτωση της προωρότητας, μπορεί να παρουσιαστεί σε καρδιοαναπνευστική αστάθεια, παρατεταμένη οξυγονοθεραπεία, επεισόδια άπνοιας κ.τ.λ.

Ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου είναι και η θεραπεία της.

Επαναλαμβανόμενες οφθαλμολογικές εξετάσεις είναι υποχρεωτικές κατά την διάρκεια της ζωής των νεογνών που αντιμετώπισαν σοβαρή αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας.

Η «αφύπνιση» των νεογνολόγων, η άμεση αντιμετώπιση από έμπειρο οφθαλμίατρο και η σωστή ενημέρωση των γονέων, θα προφυλάξει τα παιδιά  από την μελλοντική οπτική αναπηρία τους.