Βλεφαρίτιδα

Είναι φλεγμονή των βλεφάρων στο σημείο εκείνο που εκφύονται οι βλεφαρίδες.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση κόκκινων ερεθισμένων οφθαλμών, απώλεια βλεφαριδών, ευαισθησία στο φως και διαταραχή της όρασης.

Είναι χρόνια πάθηση .