Ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος

Στην ενήλικη ζωή, ειδικά σε αθλητικές δραστηριότητες και κατά την εγκυμοσύνη, κυρίως στο 3ο τρίμηνο, πρέπει να γίνεται οφθαλμολογικός έλεγχος.

Στο οφθαλμολογικό check up και στην ηλικία των 40 επέρχονται αλλαγές στην όραση των ενηλίκων όπου η οπτική μας λειτουργία επιδεινώνεται βαθμιαία. Αυτό το φυσιολογικό φαινόμενο επιταχύνεται από κληρονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η έκθεση στον ήλιο, η εντατική εργασία στην οθόνη ή το κάπνισμα. Στην ηλικία αυτή γίνεται έλεγχος για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας και για να αποκλείσουμε άλλα συνοδά παθολογικά ευρήματα, παθήσεις όπως ο Σακχαρώδης Διαβήτης, η Υπέρταση και κάποιες κακοήθειες που μπορούν να γίνουν αντιληπτές και να αντιμετωπιστούν έγκαιρα με διάσωση της οπτικής λειτουργίας.

 

Μικρά μυστικά :

  • Διόρθωση διαθλαστικής ανωμαλίας εξατομικευμένη , που μπορεί να δημιουργεί κόπωση.
  • Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης και χώρου για αρμονικό αποτέλεσμα.
  • Συχνά διαλείμματα για 20¨ κοιτάζοντας μακριά από την οθόνη μας.