Μαθησιακές δυσκολίες και όραση

Σύμφωνα με την American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 1 στα 10 παιδιά σχολικής ηλικίας έχουν μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ). Σε πρόσφατη μελέτη του Mayo Clinic, παιδιά με διαταραχή της διόφθαλμης οράσεως είχαν διαγνωσθεί με ΜΔ και με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ).

Δύο κύριες οπτικές λειτουργίες διαταράσσονται στα παιδιά με «μαθησιακή διαφορετικότητα» : η οπτική αντίληψη και η επεξεργασία.

Οι κυριότερες περιοχές της οπτικής αντίληψης στις οποίες εμφανίζονται προβλήματα είναι : η αντίληψη σχέσεων του χώρου, η οπτική διάκριση, η οπτική μνήμη και η οπτική ακολουθία.

Η οπτική επεξεργασία περιλαμβάνει υψηλότερες λειτουργίες του εγκεφάλου και οι δυσκολίες σε αυτήν ενδέχεται να σχετίζονται και με δυσκολία ελέγχου των οφθαλμικών κινήσεων.