Όραση & κύκλος ζωής

Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται ακριβώς με τα ίδια οπτικά χαρακτηριστικά. Κληρονομική ή μη, η οπτική δυσλειτουργία μπορεί να εμφανιστεί με φυσικό τρόπο σε όλη την διάρκεια της ζωή μας.

 

 

 

 

Πώς λειτουργεί η όραση;

Κοιτάξτε γύρω σας. Τι βλέπετε; Ένα τηλέφωνο, έναν υπολογιστή, ένα χαρτί. Όταν παρατηρείται τα αντικείμενα ουσιαστικά ο εγκέφαλος είναι αυτός που αναγνωρίζει τις διαφορετικές οπτικές πληροφορίες.

Οι οφθαλμοί λειτουργούν σαν μια φωτογραφική κάμερα. Το φωτεινό ερέθισμα μέσω της κόρης και του φακού του οφθαλμού απορροφάται στον αμφιβληστροειδή όπου στην συνέχεια το «μήνυμα» μέσω του οπτικού νεύρου καταλήγει στο οπτικό κέντρο του εγκεφάλου.

https://www.visiondirect.co.uk/the-human-eye