Χαμηλή όραση

Χαρακτηρίζεται ως η μερική απώλεια οράσεως που δεν μπορεί να διορθωθεί

 

Χαμηλή όραση-εγκεφαλική διαταραχή όρασης (CVI)- αναπτυξιακές διαταραχές

 

Εκτιμάται ότι η οπτική ικανότητα καταλαμβάνει πάνω από το 40% της εγκεφαλικής λειτουργίας και κατά προέκταση παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες παρουσιάζουν θολή όραση ή δυσκολεύονται να εκτελέσουν συγχρονισμένες αρμονικές  κινήσεις των οφθαλμών.

Η εγκεφαλική διαταραχή της όρασης είναι πολύπλοκη. Η επεξεργασία των πληροφοριών μπορεί να διαταραχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αναγνώριση ή και η ανάλυση της σύνθεσης μιας εικόνας και κίνησης στον τρισδιάστατο χώρο να προκαλεί σύγχυση. Οι οδοί που αφορούν τις οφθαλμικές κινήσεις όπως και η ικανότητα εστίασης είναι ελλιπής.

 

Η οπτική αντίληψη είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη εγκεφαλική και νοητική λειτουργία που διαμορφώθηκε σταδιακά και τελειοποιήθηκε όπου μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε, να γνωρίζουμε και άρα να δρούμε αποτελεσματικότερα τον κόσμο που μας περιβάλλει. Ωστόσο, από τις πιο πρόσφατες μελέτες προέκυψε ότι ο οπτικός εγκέφαλός μας δεν καταγράφει ποτέ παθητικά (σαν φωτογραφική μηχανή) τις δισδιάστατες εικόνες που φτάνουν σε αυτόν από τους οφθαλμούς, αλλά κατασκευάζει δημιουργικά τον πλούσιο σε χρώματα και μορφές τρισδιάστατο κόσμο που τελικά «βλέπουμε».