Φυσικοθεραπεία

Η σωματική σας υγεία είναι η δική μας ειδικότητα

Γενικά

Φυσικοθεραπεία

Η Φυσικοθεραπεία (Physical Therapy) είναι η θεραπευτική προσέγγιση που βασίζεται στα φυσικά μέσα και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τον εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας πτυχιούχο Φυσικοθεραπευτή, για θεραπευτικούς σκοπούς και έχει εφαρμογή σε ασθενείς όλων των ιατρικών… ειδικοτήτων: Ορθοπεδική,Τραυματολογία,Αθλητιατρική,Ρευματολογία, Νευρολογία,Γενική Χειρουργική, Νευροχειρουργική, Καρδιοχειρουργική, Πνευμονολογία, Παιδιατρική, Ουρολογία κ.λ.π. .

Επαγγελματικά Πλαίσια

Επάγγελμα ή απασχόληση;

Η Φυσικοθεραπεία αποτελεί αναγνωρισμένο ανεξάρτητο επάγγελμα υγείας, με σαφείς και οριοθετημένες αρμοδιότητες, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες του δυτικού κόσμου.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Φυσικοθεραπείας (wcpt):
«H Φυσικοθεραπεία παρέχει υπηρεσίες σε άτομα και πληθυσμούς, με στόχο την ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των ασθενών».
Ειδικότερα, οι Φυσικοθεραπευτές παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις όπου η κινητικότητα και η λειτουργική ικανότητα απειλούνται από κακώσεις ή τραυματισμούς, παθήσεις ή διαταραχές, την ηλικία ή περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Αποτελέσματα;

Οφέλη και άλλες πληροφορίες

Επίσης έχει φανεί από μελέτες, ότι η Φυσικοθεραπεία είναι δυνατόν να μειώσει τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων, εφόσον εφαρμοστεί έγκαιρα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ασθενή και την εξοικονόμηση πόρων στον τομέα της υγείας.

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται σε όλον τον κόσμο η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας, σε μια προσπάθεια να προβληθεί και να αναγνωριστεί το έργο μας για τους ανθρώπους και την κοινωνία.

Αναδεικνύεται ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας ως ουσιαστικός παράγοντας Αποκατάστασης και Πρόληψης, ώστε οι πάσχοντες να είναι περισσότερο κινητικοί, περισσότερο υγιείς και με λιγότερο πόνο στην καθημερινότητά τους.